< >

Praktijknieuws

 

Visitatie

Onze praktijk is door 3 instanties gevisiteerd en akkoord bevonden.

In april 2017 is de Paro Praktijk gevisiteerd door de NVvP. Dit is de specialisten vereniging van tandartsen gespecialisseerd in de Parodontologie (het specialisme betreffende tandvleesziekten).

De Paro Praktijk heeft de accreditatie gekregen en is nu officieel NVvP gecertificeerd.

In juni 2017 werd de praktijk gevisiteerd ter continuering van het KRT certificaat. Het KRT wat staat voor Kwaliteits Register Tandheelkunde borgt de kwaliteit binnen de tandartspraktijk.

Deze certificering is in november afgerond en ook hier met succes.

In augustus 2017 is de praktijk gevisiteerd door de NVOI, de vereniging van tandartsen gespecialisseerd in de Implantologie.

De praktijk voert al geruime tijd ook dit certificaat waarmee gecontroleerd en vertrouwd handelen binnen de Implantologie wordt geborgd. Ook hier is de praktijkvoering uitvoerig gecontroleerd en alle behandelingen van de afgelopen 5 jaar doorgenomen.

Deze visitatie is met goed gevolg afgerond waardoor wij met trots ook dit predicaat mogen blijven voeren.


KINDERMIDDAG

Voor kinderen van 2 tot 5 jaar.

In ongeveer 30 minuten laten we een groepje met 3 kindjes kennismaken met de tandartsstoel.

Dit doen we samen met 'Krokie de Krokodil'.

Heeft U interesse? Vraag dan bij de balie naar info en beschikbare data.


L-PRF

Grote ontstekingsprocessen gaan vaak gepaard met veel bot verlies. Ook bij chronische tandvleesontstekingen als Parodontitis is veelvuldig sprake van botverlies. Als dan ook tanden verloren gaan en er behoefte is aan tandvervanging met behulp van implantaten dan is botherstel essentieel.

Een veelvuldig gebruikte methode is het verplaatsen van bot. Door elders een stukje bot weg te halen (dit kan ook buiten de mond) is het mogelijk dit bot te plaatsen waar nodig. Hier kan het opnieuw vastgroeien. 

In beperktere gevallen kan 'kunstbot' worden gebruikt. Hiervoor worden de kalkgedeeltes van dierlijk bot gebruikt. Dit gemalen bot in combinatie met eigen bloed kan ook worden aangebracht. Ook dit groeit vast en brengt voldoende stevigheid.

Een nieuwe techniek is de L-PRF techniek waarbij eigen bloed wordt afgenomen (venapunctie). Dit bloed wordt gecentrifugeerd. Hier ontstaat een elastisch stolsel (het lijkt op een slak) wat in het botdefect kan worden aangebracht en hier 'vastgroeit' en hier vervolgens botingroei bewerkstelligt. Doordat dit elastische stolsol voldoende stevigheid heeft is de toevoeging van kunstbot niet nodig. Slechts in uitzonderlijke gevallen (bij grote defecten) kan de toevoeging van kunstbot nodig zijn.

Deze methode is relatief eenvoudig, zeer 'lichaamseigen' en goedkoop.

Inmiddels hebben wij 30 patiënten succesvol behandeld.


Aanbevelingen en Opmerkingen

Omdat wij net begonnen zijn in een nieuwe setting, zullen er zaken zijn die minder soepeltjes verlopen. Er wordt hard aan gewerkt om zo snel mogelijk alle zaken weer op de rit te krijgen, echter is hier tijd voor nodig.

Mochten er toch zaken zijn waar u niet tevreden over bent, vernemen we dat graag. U kunt via het contactformulier op deze website uw opmerking kwijt. Zo kunnen wij blijven werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening.


Digitale service

Ook zullen wij uw afspraken gaan ondersteunen met digitale herinneringen. Wij doen dit met sms- en/of e-mail ondersteuning. 

Mocht u niet herinnerd willen worden aan uw afspraken dan volstaat een antwoord op de sms en/of e-mail.

 


'Ik ben niet bang voor de tandarts'

Met een nieuwe methode willen wij in een vroeg stadium de kinderen vertrouwd maken met de tandarts.

'Jong geleerd is oud gedaan'. Door op jonge leeftijd regelmatig bij de tandarts te komen, hopen wij nog meer controle te krijgen op het niet krijgen van gaatjes!

Ons doel is om spelenderwijs de kinderen vertrouwd te maken met poetsen en alle andere preventieve mogelijkheden om met een gaaf gebit de jeugd door te komen.

Om dit te voor elkaar te krijgen, werken wij volgens de zogenaamde NOCTP-methode, een door het Ivoren Kruis geïnitieerd protocol.

Onder begeleiding van de mondhygiënistes kunnen kinderen laagdrempelig spelen met tandheelkunde. 

Ook de oudere kinderen komen aan bod en worden op hun eigen niveau in contact gebracht met poetsen en andere zaken.

Heeft u interesse, maak dan een afspraak aan de balie!!