< >

Praktijknieuws

Wijziging


Per 18 februari heeft tandarts praktijk Arratoon er een partner bij. 

in Dental Clinics hebben wij een grote partner gevonden die samen met ons de toekomst in gaat. 

Dental Clinics is een landelijk opererend bedrijf waarin grotere tandheelkundige praktijken worden ondersteund en vormgegeven.

Om het kwaliteitsniveau dat wij nastreven te kunnen handhaven is deze stap gemaakt.

Voor onze patiënten verandert er niets. U kunt doorgaans rekenen op de zorg die u tot dusver werd verleend door dezelfde tandarts in dezelfde setting.

Per brief bent u als het goed is reeds op de hoogte gebracht.

Op 18 februari gaan wij enkele dagen dicht om alle fysieke veranderingen te kunnen doorvoeren.

Mocht u onverhoopt tandheelkundige hulp nodig hebben in deze periode, dan wordt u via het telefonisch antwoordapparaat op de hoogte gebracht tot wie u zich kunt wenden.


Blessure tandarts

Tandarts Mw. S. Fathi is voor korte tijd uitgeschakeld. Een peesontsteking in haar hand houdt haar voorlopig aan de kant.

Tijdens haar afwezigheid zal tandarts R. Oosterhoff voor haar waarnemen bij ons in de praktijk.

Afspraken voor controle of behandeling kunnen worden gemaakt zowel aan de balie als telefonisch bij tandartsen Arratoon en Oosterhoff.


Paropraktijk Walcheren

Paro praktijk Walcheren is verhuisd

 

De sinds 2016 bij ons gehuisveste Praktijk voor Parodontologie Walcheren is verhuisd.

Verschil in inzicht met betrekking tot bedrijfsvoering en patiëntenbejegening heeft ertoe geleid dat collegae Arratoon en Zuabi niet meer gezamenlijk het management voeren.

Tandarts Zuabi heeft het belang van tandarts Arratoon overgenomen en voert nu praktijk bij de tandheelkunde keten Dogterom.

Patiënten die voor reguliere tandheelkunde ingeschreven zijn in tandartspraktijk Arratoon blijven gewoon naar onze kliniek op het Stadhuisplein  komen. In overleg met tandartsen Arratoon en Fathi zullen de behandeltrajecten worden geëvalueerd. 

Patiënten die  voor reguliere tandheelkunde bij andere tandartspraktijken ingeschreven staan dienen met hun eigen tandarts te overleggen welk behandeltraject zij gaan volgen.

De uitnodigingen van collega Zuabi zijn van zijn hand en worden door onze praktijk niet onderschreven.


KINDERMIDDAG

Voor kinderen van 2 tot 5 jaar.

In ongeveer 30 minuten laten we een groepje met 3 kindjes kennismaken met de tandartsstoel.

Dit doen we samen met 'Krokie de Krokodil'.

Heeft U interesse? Vraag dan bij de balie naar info en beschikbare data.


L-PRF

Grote ontstekingsprocessen gaan vaak gepaard met veel bot verlies. Ook bij chronische tandvleesontstekingen als Parodontitis is veelvuldig sprake van botverlies. Als dan ook tanden verloren gaan en er behoefte is aan tandvervanging met behulp van implantaten dan is botherstel essentieel.

Een veelvuldig gebruikte methode is het verplaatsen van bot. Door elders een stukje bot weg te halen (dit kan ook buiten de mond) is het mogelijk dit bot te plaatsen waar nodig. Hier kan het opnieuw vastgroeien. 

In beperktere gevallen kan 'kunstbot' worden gebruikt. Hiervoor worden de kalkgedeeltes van dierlijk bot gebruikt. Dit gemalen bot in combinatie met eigen bloed kan ook worden aangebracht. Ook dit groeit vast en brengt voldoende stevigheid.

Een nieuwe techniek is de L-PRF techniek waarbij eigen bloed wordt afgenomen (venapunctie). Dit bloed wordt gecentrifugeerd. Hier ontstaat een elastisch stolsel (het lijkt op een slak) wat in het botdefect kan worden aangebracht en hier 'vastgroeit' en hier vervolgens botingroei bewerkstelligt. Doordat dit elastische stolsol voldoende stevigheid heeft is de toevoeging van kunstbot niet nodig. Slechts in uitzonderlijke gevallen (bij grote defecten) kan de toevoeging van kunstbot nodig zijn.

Deze methode is relatief eenvoudig, zeer 'lichaamseigen' en goedkoop.

Inmiddels hebben wij 30 patiënten succesvol behandeld.


Aanbevelingen en Opmerkingen

Omdat wij net begonnen zijn in een nieuwe setting, zullen er zaken zijn die minder soepeltjes verlopen. Er wordt hard aan gewerkt om zo snel mogelijk alle zaken weer op de rit te krijgen, echter is hier tijd voor nodig.

Mochten er toch zaken zijn waar u niet tevreden over bent, vernemen we dat graag. U kunt via het contactformulier op deze website uw opmerking kwijt. Zo kunnen wij blijven werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening.


Digitale service

Ook zullen wij uw afspraken gaan ondersteunen met digitale herinneringen. Wij doen dit met sms- en/of e-mail ondersteuning. 

Mocht u niet herinnerd willen worden aan uw afspraken dan volstaat een antwoord op de sms en/of e-mail.

 


'Ik ben niet bang voor de tandarts'

Met een nieuwe methode willen wij in een vroeg stadium de kinderen vertrouwd maken met de tandarts.

'Jong geleerd is oud gedaan'. Door op jonge leeftijd regelmatig bij de tandarts te komen, hopen wij nog meer controle te krijgen op het niet krijgen van gaatjes!

Ons doel is om spelenderwijs de kinderen vertrouwd te maken met poetsen en alle andere preventieve mogelijkheden om met een gaaf gebit de jeugd door te komen.

Om dit te voor elkaar te krijgen, werken wij volgens de zogenaamde NOCTP-methode, een door het Ivoren Kruis geïnitieerd protocol.

Onder begeleiding van de mondhygiënistes kunnen kinderen laagdrempelig spelen met tandheelkunde. 

Ook de oudere kinderen komen aan bod en worden op hun eigen niveau in contact gebracht met poetsen en andere zaken.

Heeft u interesse, maak dan een afspraak aan de balie!!