< >

oude kronen

Door tandbederf is in het verleden ervoor gekozen om kronen te plaatsen. Door matige mondhygiëne zijn er gaatjes ontstaan rondom de randen van de kronen. Met witte vullingen is getracht deze gaatjes te vullen.

Aanvankelijk was het esthetische resultaat aanvaardbaar. Echter nu is  door verkleuring van de witte vullingen enerzijds en lekkage van de witte vullingen aan de randen anderzijds de toonbaarheid minder fraai.

De patiente wilde graag een oplossing en er is gekozen om de kronen te vervangen door nieuwe porseleine kronen.

Het was helaas noodzakelijk één voortand te verwijderen door een ontsteking aan de wortel. Hiervoor is een neptand tussen de kronen geplaatst. We spreken hier van een brug.

 

 

 

 

 


afbehandeld


gecombineerd probleem

 

In deze casus is er sprake van een uitgebreide ontsteking aan kies voor de gouden tand. De ontsteking was dermate uitgebreid dat deze kies niet meer te behouden was en moest worden verwijderd. 

Deze kies is verwijderd en er is een implantaat geplaatst op de plaatst van de verwijderde kies. De overige hoektand en kiezen werden bekroond.

Hier is dus niet alleen sprake van een esthetisch probleem maar ook van een functioneel probleem. Beide problemen zijn nu tegelijk opgelost.


afbehandeld


verkleurde tanden

Door diverse oorzaken verkleurde tanden, waardoor een onharmonieus geheel is ontstaan.

Besloten is om de 4 voortanden te bekronen. Aldus geschiedde.


afbehandeld