< >

vervanging van een brug

In deze casus heeft deze patiënte een brug in het z.g. 3e kwadrant (op de foto het gedeelte rechts in de tandboog).
Deze is diverse keren opgelapt en nu zit er een groot gat in de achterste kies. De patiente heeft last van deze achterste kies.

Op de 1e foto zijn de tussenliggende dummiekronen verwijderd.
Er wordt besloten om ook de pijlerkronen te verwijderen. De achterste kies zal worden behandeld met een wortelkanaalbehandeling. Als pijlers voor een nieuwe brug lijken zowel de voorstel als de achterste kies te zwak.
Zware belasting van deze kiezen zal een risico vormen, waarbij de kiezen zouden kunnen breken.

Op de plaats van de dummies (neptanden) zullen twee implantaten worden geplaatst opgebouwd met twee kronen.


plaatsing implantaten

Op de foto rechts en de foto daar onder is te zien dat er twee implantaten zijn aangebracht.
Ook de wortelkanaalbehandeling is voltooid. Tijdelijk zijn de oude kronen nog op hun oorspronkelijke plaats teruggezet.
Deze zullen wanneer de implantaten zijn vastgegroeid worden vervangen.

Op de foto zijn de inhelingsschroeven te zien met de hechtingen. De inhelingsschroeven zijn op de implantaten geschroefd, die in de kaak zijn aangebracht.

Na ruim een week kunnen de hechtingen worden verwijderd en is het 2-3 maanden wachten om de definitieve kronen aan te kunnen brengen.

De foto rechtsonder vertoond het beeld na 3 maanden. De inhelingsschroeven zijn even verwijderd. De implantaten zijn vastgegroeid en kunnen nu worden opgebouwd. De oude kronen zijn in deze fase ook verwijderd.


kronen klaar

Na drie weken zijn de kronen klaar (zie foto).
Het gipsmodel is nodig om de kronen te kunnen maken
Gekozen is om op de implantaten verschroefbare kronen te maken.

Op het model kunnen alle kauwbewegingen worden nagebootst en kan de beschikbare ruimte zo gunstig mogelijk worden ingedeeld.

Na het verwijderen van de 'inhelingsschroeven' kunnen de kronen worden vastgepast. Komen de kiezen goed op elkaar? Zijn de kronen goed schoon te houden? Hoe is het gesteld met de kleur en de overige esthetiek!
Pas als alles in orde is kunnen de kronen voor proef worden geplaatst en kan de patient wennen aan de nieuwe situatie.
Vaak is het erg wennen voor de tong omdat deze wordt beperkt in zijn ruimte.
In de regel went de nieuwe situatie vrij snel.

Als alles in orde is, worden de kronen op de tanden vastgelijmd en de kronen op de implantaten vastgeschroefd. De 'gaatjes' van de schroeven worden met witte vulling dichtgemaakt.

De patiënte is afbehandeld.


afbehandeld