< >

Paro Praktijk Walcheren

Verwijspraktijk voor Parodontologie en Implantologie Walcheren.

Door het faillisement van de kliniek van Parodontologie Zeeland welke gevestigd was aan de Stationspark 47 te Goes is een tijdelijke leemte ontstaan op dit vakgebied in Zeeland.

Per 1 januari 2016 is een nieuwe Parodontologie praktijk gestart die zorg zal dragen voor deze specifieke tak van de tandheelkunde, 'de Parodontologie'.

Deze praktijk, de Verwijspraktijk voor Parodontologie en Implantologie Walcheren is gevestigd in onze praktijk op de 1e verdieping en zal klinisch worden geleid door collega Timo Zuabi.

Collega Zuabi is parodontoloog en implantoloog en is gespecialisserd in de aanhechtings problematiek van tanden en kiezen. Hij wordt hierin bijgestaan door collegae mondygiënisten Mw. J. Michielsen en Mw. R. van Dijk.

Het management zal mede gevoerd worden door R. Arratoon.

Patiënten die voor behandelingen met betrekking tot deze problematiek en/of de implantologie afspraken willen maken kunnen zich wenden tot hun eigen tandarts, waarna zij naar de verwijspraktijk kunnen worden verwezen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.parowalcheren.nl of tel.nr. 0118-22 71 07. mailadres: info@parowalcheren.nl